Niedziela, 21 stycznia 2018, tydzień nieparzysty (03)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

PRAKTYKI I STAŻE

Na zdjęciu studenci biorący udział w praktykach (od lewej w dolnym rzędzie: Julia Łuźniak, Agnieszka Olczak, Justyna Adrianowska i Michał Zaremba) wraz z Opiekunami i Dyrektorem Wydziału Zamówień Publicznych p. Tomaszem Głuszczakiem (od lewej:

Uniwersytet Łódzki podpisał umowę z Urzędem Miasta Łodzi o współpracy w organizacji praktyk studenckich. Studenci II roku MSG (specjalność Biznes międzynarodowy)  w wyniku rekrutacji zostali zakwalifikowani i otrzymali szansę odbycia praktyk w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi. Dotychczas w projekcie wzięło udział 4 naszych studentów.

Celem studenckich praktyk zawodowych jest zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o charakterze zawodowym a także praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy zdobytej przez studentów w trakcie studiów l stopnia. Program praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych określa Regulamin studenckich praktyk zawodowych.

Studenci studiów I stopnia mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w terminach:

  • po czwartym semestrze (w okresie wakacyjnym) – studenci studiów stacjonarnych;
  • po czwartym semestrze (w okresie wakacyjnym) i/lub w trakcie trwania semestru piątego pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z zajęciami w ramach studiów – studenci studiów niestacjonarnych;
  • po drugim i/lub czwartym semestrze (w okresie wakacyjnym) – studenci studiów stacjonarnych kierunku praca socjalna;
  • po drugim i/lub czwartym semestrze (w okresie wakacyjnym) i/lub w trakcie trwania semestrów: trzeciego, czwartego i piątego pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z zajęciami w ramach studiów – studenci studiów niestacjonarnych kierunku praca socjalna.

Praktyki zawodowe trwają:

  • 3 tygodnie – na kierunkach, gospodarka przestrzenna i gospodarka przestrzenna, specjalność: regionalistyka;
  • 8 tygodni – na kierunku praca socjalna;
  • 4 tygodnie – na pozostałych kierunkach.

Przed okresem rozpoczęcia praktyk zawodowych należy dostarczyć harmonogram praktyk do mgr Sylwii Mokwińskiej (pokój D3) w celu otrzymania porozumienia o prowadzeniu praktyk zawodowych,  dzienniczka praktyk i formularza weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej przez pracodawcę.

Nadzór nad praktykami zawodowymi na poszczególnych kierunkach studiów I stopnia sprawują opiekunowie kierunkowi zawodowych praktyk studenckich. Wykaz opiekunów praktyk. Opiekun kierunkowy zalicza studentowi odbycie praktyki dokonując wpisu w systemie USOS po pozytywnej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej. Student oddaje dzienniczek praktyk wraz z porozumieniem i formularzem weryfikacji efektów kształcenia do kierunkowego dziekanatu.

Istnieje możliwość zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub pracy zagranicą.

Wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej/pracy zagranicą.

Praktyki zawodowe są wyrywkowo kontrolowane przez opiekunów kierunkowych.

Arkusz kontroli praktyki zawodowej.


ŹRÓDŁO: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/sprawy-organizacyjne/praktyki-studenckie/#nav

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź