Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

SZKOŁA LETNIA

International Summer School to cykl seminariów naukowych organizowanych w lipcu każdego roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział nasi studenci i wykładowcy oraz studenci i wykładowcy z Uniwersytetu FMU w Sao Paulo, z Uniwersytetu w Quito, z Uniwersytetu w Iwanowie oraz z państw UE oraz Azji. Celem seminarium jest omawianie problemów ekonomicznych, społecznych, związanych z ekologią i rozwojem zrównoważonym. Studenci naszego Wydziału wyjeżdżają na podobne szkoły letnie do Sao Paulo, Quito i Iwanowa. Za udział w debatach i wykładach studenci otrzymują 6 punktów ECTS.

Źródło: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/wspolpraca-z-zagranica/summer-school/o-programie/#nav

Wydział Ekonomiczno –Socjologiczny współpracuje z Uniwersytetami z całego świata.  Jednym z elementów tego partnerstwa są organizowane od 10 lat  dwutygodniowe Szkoły Letnie w których mogą uczestniczyć studenci naszego wydziału. Summer School  odbywają się zarówno w Łodzi jak i Brazylii, Argentynie, czy Ekwadorze.

W ubiegłym roku wspólnie Michałem, z którym studiujemy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczenia w takich właśnie letnich kursach. Na pierwszy wyjazd wybraliśmy się do Sao Paulo w Brazyli. Były to dwa tygodnie na sąsiedniej półkuli, podczas których uczestniczyliśmy w zajęciach uczelni Faculdades Metropolitanas Unidas.  Seria wykładów prowadzonych przez wybitnych profesorów z Ameryki Południowej było dla nas wspaniałym doświadczeniem pod względem nie tylko wiedzy, ale również dało nam możliwość szerszego spojrzenia na poruszane problemy. Tematy omawiane  na zajęciach mogliśmy skonfrontować na miejscu z tym jak jest w rzeczywistości.

Czas wolny oraz weekendy wykorzystywaliśmy na podróże po kraju i nie tylko, gdzie na własne oczy przekonaliśmy się jak bardzo zróżnicowanym i rozwiniętym gospodarczo krajem jest Brazylia. Jest to szczególnie ciekawe  doświadczenie chociażby ze względu, na nasz kierunek studiów.

Zaraz po sesji letniej, w Łodzi odbyło się Summer School organizowane przez Wydział Ekonomiczno –Socjologiczny. Wzięło w niej  udział stu studentów z aż jedenastu krajów świata. Podczas tej edycji odbyło się wiele interesujących wykładów na temat bieżących problemów ekonomicznych Polski, ale był również czas zarezerwowany na zajęcia terenowe. Jedną z form zajęć były ćwiczenia, na których podzieleni na grupy, przygotowywaliśmy projekty. Projekty te miały być prezentowane w ostatnich dniach Summer School. Zespoły były mieszane narodowościowo, co pozwoliło nam doszkalać język i nauczyć się specyfiki pracy w międzynarodowym środowisku.

Jako gospodarze w Łodzi mieliśmy bardzo odpowiedzialne zadanie, a mianowicie opiekę nad zagranicznymi gośćmi również w tzw. czasie wolnym. To stanowiło doskonałą okazję do zawarcia ciekawym, międzynarodowych znajomości.

Jesienią tego samego roku polecieliśmy do Quito w Ekwadorze. Uczelnią goszczącą Summer School był Universidad Internacional SEK. Wyjazd był wyjątkowy z kilku powodów. Pierwszym z nich okazała się sama lokalizacja miejscowości – Quito to najwyżej położona stolica na świecie. Dla mnie było to nie małe wyzwanie, ze względu na odczuwaną chorobę wysokościową. Tematyka z jaką się zapoznawałam była bardzo przekrojowa i zdywersyfikowana, co pozwoliło mi na zrozumienie sytuacji gospodarczej Ekwadoru. Fantastycznym doświadczeniem był również intensywny kurs języka hiszpańskiego, który okazał się przydatny podczas weekendowego zwiedzania.  

Mieliśmy również wspaniałą okazję poznać Konsula Honorowego RP w Ekwadorze, p. Tomasza Morawskiego, który opowiedział nam jak żyje się w tak odległym państwie Polonii.   

Jednym z najciekawszych wycieczek podczas całego pobytu był  kilkudniowy wyjazd do stacji badawczej SEK w Amazonii. Zaliczam to do unikatowego wydarzenia w moim życiu, ze względu na fakt, iż mogłam zobaczyć na własne oczy jak wygląda życie w puszczy i mogłam obserwować bardzo cenne gatunki zwierząt, i roślin. W Ekwadorze odczuwalnym jest problem wycinania Lasów Deszczowych, dlatego też ten temat warto poruszać w każdym kręgu.

Mimo, iż jestem na studiach przygotowywana do tego, że każda rzecz, umiejętność czy doświadczenie ma swoją wymierną wartość, to czego się nauczyłam i co zyskałam podczas Summer School jest bezcenne. Tylko podczas tego typu projektów, mam szansę zweryfikować suchą teorię z praktyką na temat krajów Ameryki Łacińskiej. Interdyscyplinarny charakter Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych daje możliwość kompleksowego opracowania w teorii i empirycznie powiązań gospodarczych czy ekonomicznej różnorodności krajów z całego świata. Prowadzi to do dużo dokładniejszego zrozumienia wpływu tych czynników na funkcjonowanie globalnego rynku.

Korzyści z wyjazdów są bezsprzeczne, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z Wydziałowym Biurem Współpracy z Zagranicą, lub bezpośrednio z nami.

Ola Brzeska i Michał Witaszczyk

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na email: summerschool@uni.lodz.pl lub w pokoju C133 w budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź