Czwartek, 20 czerwca 2019, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

GENEZA KIERUNKU

Geneza kierunku MSG     

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego powołany został jako kierunek unikatowy na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2007 roku na wniosek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Uprawnienia do prowadzenia tego kierunku uzyskało sześć innych polskich uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

 

Uzasadnieniem powstania kierunku MSG była chęć stworzenia ścieżki kształcenia przeznaczonej dla absolwentów szkół średnich pragnących związać swoją przyszłość zawodową i naukową z szeroko pojętym ekonomicznym środowiskiem międzynarodowym w warunkach postępującej globalizacji i internacjonalizacji, a także akcesji Polski do Unii Europejskiej. Obecnie kierunek MSG funkcjonuje w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji.

 

W ramach kierunku MSG prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ prowadzone są także studia trzeciego stopnia (doktoranckie) ekonomii.

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź