Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia na kierunku MSG trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego licencjata.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek o profilu ekonomicznym. Kształci specjalistów w zakresie biznesu i finansów międzynarodowych na jednej z dwóch specjalności:

 • finanse i inwestycje międzynarodowe
 • biznes na rynku międzynarodowym

Oferta dydaktyczna obejmuje szereg przedmiotów związanych z funkcjonowaniem gospodarki światowej, finansów międzynarodowych (rynków walutowych, giełd, funduszy) oraz korporacji transnarodowych (zarządzania i marketingu, budowania globalnych sieci biznesowych, metod analizy strategicznej).

Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek MSG spośród innych kierunków ekonomicznych jest położenie w programie zajęć szczególnego nacisku na międzynarodowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek.

ATUTY KIERUNKU

 • Kierunek nowoczesny:
  • analiza bieżących zjawisk gospodarczych;
  • zajęcia prowadzone z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej;
  • program studiów oparty na wzorcach międzynarodowych
 • Kierunek praktyczny:
  • zajęcia dostosowane do oczekiwań rynku pracy, programy kształcenia opracowane we współpracy z praktykami przygotowują do pracy na konkretnych stanowiskach;  
  • nacisk położony na zajęcia praktyczne w formie konwersatoriów, case study i spotkań z praktykami;
  • program studiów łączy ujęcie makro- i mikroekonomiczne, „twarde” finanse i „miękkie” aspekty kulturowe w biznesie.
 • Kierunek unikatowy oryginalna oferta m.in.:
  • Akademia Thomson Reuters
  • Dealing Room – arbitraż walutowy
  • fuzje i przejęcia – case study
  • korporacje transnarodowe – analiza sieciowa, strategie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i inwestycje
  • praktyczne przygotowanie do prowadzenia biznesu w otoczeniu międzynarodowym – logistyka, ubezpieczenia, promocja, rozliczenia, aspekty kulturowe,
 • Kierunkiem opiekują się dwie katedry:
  • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  • Katedra Wymiany Międzynarodowej.

Wśród wiodących przedmiotów wymienić należy m.in.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Finanse międzynarodowe, Rynki finansowe, Transakcje i rozliczenia w obrocie międzynarodowym, Marketing międzynarodowy, Zarządzanie międzynarodowe, Negocjacje w biznesie międzynarodowym, Logistyka, Dealing Room, Akademia Thomson Reuters.

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź