Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

Program studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia jest skomponowany z modułów przedmiotów ogólnoekonomicznych, kierunkowych oraz modułów przedmiotów do wyboru, w tym specjalnościowych. Studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze pozwalają absolwentowi zdobyć poszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynków, podmiotów gospodarczych i instytucji w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną i pogłębioną (w stosunku do studiów pierwszego stopnia) wiedzę w zakresie teorii i praktyki gospodarki międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego.

 

ATUTY KIERUNKU:

  • studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze  prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, program studiów oparty jest na wzorcach międzynarodowych,
  • podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego ekonomii zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym, podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej,
  • zajęcia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzone są przez osoby uczestniczące aktywnie w życiu gospodarczym, które dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. 

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: gospodarka światowa, międzynarodowe rynki finansowe, finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, logistyka międzynarodowa, koniunktura międzynarodowa, rachunkowość zarządcza.

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź