Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

I EDYCJA KONKURSU

Wyniki Konkursu

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu PRAC MSG w składzie:

 - prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski - przewodniczący

- prof. zw. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska,

- prof. zw. dr hab. Jerzy Schroeder,

- prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus,

- prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek,

- prof. UG dr hab. Hanna Treder,

- prof. UŁ dr hab. Małgorzata Janicka

 po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej w składzie:

- dr hab. Tomasz Berent,

- dr Katarzyna Czech,

- dr Anna H. Jankowiak,

- dr Magdalena Markiewicz,

- dr Ewa Mińska-Struzik,

- dr Anna Odrobina,

- prof. UŁ dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska,

 z dnia 3 marca 2015 roku, postanowiła nagrodzić autorów niżej wymienionych prac:

MIEJSCE I (nagroda w wysokości 5000zł) – mgr Adrian Ciesielski (Uniwersytet Gdański) za pracę Rola banków centralnych w utrzymywaniu stabilności systemu finansowego w Unii Europejskiej napisaną pod kierunkiem prof. UG dr hab. Hanny Treder

MIEJSCE II (nagroda w wysokości 3000zł) – mgr Jan Żelazny (Uniwersytet Łódzki) za pracę Finansjalizacja rynków towarowych napisaną pod kierunkiem dr hab. Tomasza Miziołka

MIEJSCE III (nagroda w wysokości 2000zł) – mgr Adam Gąsiorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) za pracę Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007+ na proces integracji w ramach Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej – próba oceny napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Czech


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wywiad z laureatem Konkursu - mgr Janem Żelaznym

Dlaczego wybrał Pan kierunek MSG?

Przyznam się szczerze, że wybór kierunku nie był sprawą prostą, bo już kilka lat temu oferta kierunkowa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym była obszerna. Według opisu kierunku, jak i siatki godzin należało przypuszczać, że jest to kierunek interdyscyplinarny, gdzie splata się wiele dziedzin. Jako, że zarówno w gimnazjum, jak i liceum interesowałem się kilkoma przedmiotami (m.in. geografią, historią czy przedsiębiorczością) zdawał się to być wybór optymalny. Zdanie to podtrzymuję także i dziś, gdyż dla osób ciekawych świata i tego jak on funkcjonuje gospodarczo jest to najlepszy wybór.

Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom tematykę swojej pracy magisterskiej (pt. „Finansjalizacja rynków towarowych”) oraz wyjaśnić, co Pana skłoniło do poruszania akurat tego zagadnienia?

Praca ta traktuje o zmianach zachodzących na rynkach towarowych będących przejawem wzrastającej roli rynków finansowych i przenikania inwestorów operujących na nich na rynki towarowe. Inwestorzy finansowi wkraczając na rynki towarowe dostarczają nie tylko ogromne ilości kapitału, ale także nowe motywy i instrumenty inwestycyjne. W efekcie, można obserwować czasem oderwanie rynków (a dokładniej cen surowców) od czynników fundamentalnych. Innymi słowy, ceny surowców są nie tylko efektem popytu i podaży (zgłaszanych przez producentów i konsumentów), ale coraz częściej zależą także od nadmiernej spekulacji na tych rynkach.

Odpowiadając na drugą część Pani pytania, to od początku studiów odkrywałem w sobie zainteresowanie rynkami towarowymi. Natomiast, chyba największym bodźcem były zajęcia pt. „Dealing Room”, na których przez cały semestr mieliśmy dostęp do platformy tradingowej, na której mogliśmy dowolnie inwestować zarówno m.in. na rynkach Forex, surowcowych - oczywiście wykorzystując wirtualne środki! Była to możliwość sprawdzenia się i zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów, ale przede wszystkim prawdziwa lekcja pokory wobec rynków.

Przy tworzeniu prac dyplomowych oprócz pracy własnej istotną rolę odgrywa także osoba promotora. Jak się Panu układała współpraca w tym zakresie z prof. Miziołkiem?

Współpraca z prof. Miziołkiem układała się bardzo dobrze. Prof. Miziołek swoim zaangażowaniem, wiedzą i nieocenionymi radami wyznacza wygórowane standardy dla funkcji promotorów prac dyplomowych. Jestem przekonany, że moja praca nie zostałaby tak wysoko oceniona gdyby nie wsparcie i wiele cennych uwag Pana Profesora. Życzę każdemu studentowi tak inspirującego promotora.

Jest Pan doktorantem w Katedrze MSG, ale także pracuje Pan zawodowo. Czy wiedza zdobyta podczas studiów oraz pisania pracy magisterskiej przydaje się Panu w codziennych obowiązkach?

Zgadza się, pracuję obecnie jako specjalista ds. zakupów. To chyba nigdy nie jest tak, że wiedza zdobyta na studiach jest bezpośrednio przenoszona i używana w pracy. Moim zdaniem, rzeczą bardziej istotną jest to, jak studia przygotowują do odnalezienia się w miejscu pracy. Co przez to rozumiem? Potrzebne są umiejętności łączenia i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozwiązywania problemów, szukania nowych rozwiązań. W moim przypadku wiedza zdobyta w toku studiów pomaga mi na co dzień właśnie łączyć pozornie niezwiązane ze sobą zagadnienia czy problemy w całość, a dzięki temu pracować efektywniej i zwiększać korzyści dla przedsiębiorstwa. Na studiach uczono nas jak działają i funkcjonują przedsiębiorstwa, gospodarka czy też rynki międzynarodowe - czyli rzeczy, od których każdy z nas jest zależny. Odnośnie pracy magisterskiej, to z racji dziedziny, jaką się zajmuję, zrozumienie działania rynków towarowych jest bardzo przydatne. Tematykę tę staram się zgłębiać także w przygotowywanej rozprawie doktorskiej.

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź