Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

Misja przedsięwzięcia

– Promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

– Promocja potencjału naukowego absolwentów kierunku MSG

Organizatorzy Konkursu

  • Uniwersytet Łódzki  ośrodek wiodący/ogólnopolski koordynator konkursu

koordynator konkursu: prof. UŁ dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

koordynator konkursu: prof. UEP dr hab. Ewa Mińska-Struzik

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

koordynator konkursu: prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski

  • Uniwersytet Gdański

koordynator konkursu: prof. UG dr hab. Hanna Treder

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

koordynator konkursu: dr Joanna Garlińska-Bielawska

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

koordynator konkursu: dr Anna H. Jankowiak

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

koordynator konkursu dr Katarzyna Czech


Konkurs odbywa się corocznie.

Rolę Ośrodka Wiodącego w Konkursie Prac MSG pełni Instytut Gospodarki Międzynarodowej UŁ,

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytetu Łódzkiego Ośrodek Wiodący wyznacza Organizatora bieżącej edycji konkursu.

Kapituła Konkursu

Nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu, w której reprezentowani są wszyscy Organizatorzy.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele kierunku MSG, po jednym z każdego Ośrodka Akademickiego.

W kadencji 2014-2018 Kapitułę Konkursu tworzą:

·         prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski – Przewodniczący Kapituły
·         prof. zw. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
·         prof. zw. dr hab. Jerzy Schroeder
·         prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
·         prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek
·         prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Janicka
·         prof. nadzw. dr hab. Hanna Treder

Członkowie Kapituły Konkursu powołują Komisję Konkursową,

która dokonuje oceny zgłoszonych prac według ustalonych wymogów (wzór recenzji).

Komisja Konkursu

W kadencji 2014-2018 Komisję Konkursu tworzą:

· prof. UŁ dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska
· prof. UEK dr hab. Ewa Mińska-Struzik
· dr Katarzyna Czech
· dr Anna H. Jankowiak
· dr Angelika Kuźnar
· dr Anna Odrobina
· dr Magdalena Markiewicz
Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź