Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

Regulamin Konkursu

Uczestnicy - wymagania

Uczestnikiem konkursu

może być absolwent studiów II stopnia kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ukończonego w jednym z Ośrodków Akademickich, będących organizatorami konkursu, który obronił pracę magisterską, w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję konkursu.


Zgłoszenie pracy do konkursu

Pracę do Konkursu może zgłosić każdy z Organizatorów, reprezentowany przez Przedstawiciela kierunku MSG (koordynatora z danego Ośrodka) i Promotora pracy, za pisemną zgodą Autora pracy (trzy podpisy na Formularzy zgłoszeniowym).

Każdy z Organizatorów może zgłosić maksimum dwie prace w danej edycji konkursu.

Zgłaszane prace muszą być sprawdzone systemem „Plagiat”, a wyciąg informujący o wartości poszczególnych wskaźników (potwierdzony przez Promotora) musi zostać dołączony do dokumentacji konkursowej;

Do konkursu mogą być zgłaszane  prace magisterskie napisane w języku polskim, jak również w języku angielskim, które otrzymały oceny bardzo dobre zarówno od Promotora jak i Recenzenta.

Termin i tryb zgłaszania prac do Konkursu

Każda edycja Konkursu rozpoczyna się 1 października – termin zgłaszania prac biegnie od 1 października i upływa z dniem 30 października każdego roku.

Zgłoszona do Konkursu praca musi zostać dostarczona do wiodącego Ośrodka Akademickiego (Instytutu Gospodarki Międzynarodowej UŁ) na adres:

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

 

z dopiskiem: Konkurs Prac MSG

 

do 15 listopada włącznie – niedostarczenie pracy w terminie oznacza automatyczną rezygnację z jej zgłoszenia.

 

Praca w wersji wydrukowanej (1 egz.) oraz 1 kopii na płycie CD (w formacie pdf., opisana nazwiskiem autora i tytułem pracy) powinna być dostarczona za pośrednictwem koordynatora w danym Ośrodku akademickim, z którego pochodzi absolwent, wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem zgłoszeniowym (Dokumenty do pobrania) oraz opieczętowaną, potwierdzoną przez Dziekanat Kierunkowy kopią dyplomu lub potwierdzone zaświadczenie o odbytej obronie (rozdział 5 & 10 Regulaminu).

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu.

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź