Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Miło nam poinformować, że Pani mgr Patrycja Góralczyk, absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, została laureatką wyróżnienia w XII edycji (2015) ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich organizowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W konkursie przyznawana jest pierwsza nagroda oraz trzy równorzędne wyróżnienia. Praca pt. Exchange Traded Funds na polskim rynku kapitałowym została przygotowana w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych pod kierunkiem naukowym prof. UŁ dr hab. Małgorzaty Janickiej, pokonała przy tym silną konkurencję z innych ośrodków akademickich. Więcej informacji na stronie:

http://www.izfa.pl/aktualnosci,6/350,roztrzygniecie-xii-edycji-konkursu-izfia-na-najlepsze-prace-magisterskie.html

Laureatce oraz promotorce pracy serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że Pani mgr Patrycja Góralczyk, absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, została laureatką wyróżnienia w II edycji (2015) ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W konkursie przyznawana jest pierwsza nagroda oraz dwa równorzędne wyróżnienia. Praca pt. Exchange Traded Funds na polskim rynku kapitałowym została przygotowana w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych pod kierunkiem naukowym prof. UŁ dr hab. Małgorzaty Janickiej, pokonała przy tym silną konkurencję z innych ośrodków akademickich (ogółem do konkursu zgłoszono 31 prac). Więcej informacji na stronie:

http://www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=57041

Laureatce oraz promotorce pracy serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że Pan mgr Jan Żelazny, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ, został laureatem II nagrody w ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (MSG). Pokonał przy tym silną konkurencję ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Krakowie, Katowicach. Praca pt. Finansjalizacja rynków towarowych powstała w Katedrze MSG pod kierunkiem dra hab. Tomasza Miziołka. Warto dodać, że nagrody w konkursie obok prestiżu, mają także wymiar finansowy (I nagroda - 5 000 zł, II - 3 000 zł, III - 2 000 zł). Więcej informacji na stronie:

http://www.msg.uni.lodz.pl/konkursy/ogolnopolski-konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska/konkurs-prac-magisterskich/

Laureatowi serdecznie gratulujemy!


Miło nam poinformować, że Pan Piotr Dresler, student II roku kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Finanse międzynarodowe zdał z wynikiem 90% prestiżowy egzamin Thomson Reuters Eikon certification  organizowany przez firmę Thomson Reuters i Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, UŁ. Serdecznie gratulujemy!

Jako student 1 roku studiów magisterskich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz absolwent studiów licencjackich MSG, specjalność Biznes na Rynku Międzynarodowym, udało mi się uzyskać roczne stypendium na studia w Japonii w ramach programu Mizuta Scholarship. 

Czeka mnie cały rok zwiedzania tego cudownego kraju oraz nauki języka, historii i kultury biznesu Japonii. Serdecznie polecam :) 

 

Z wyrazami szacunku.

Michał Ciesielski

1 Rok Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, II Stopień

Dla studenta międzynarodowych stosunków gospodarczych zainteresowanie innymi krajami jest rzeczą naturalną. Tak było też w moim przypadku, choć akurat Azja wzbudziła moją ciekawość dopiero po skończeniu studiów pierwszego stopnia. Zdałem sobie wówczas sprawę z ogromnego potencjału rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Azją Południowo-Wschodnią. W tym kontekście Indonezja zwróciła moją uwagę, ponieważ jest największym i najbardziej zróżnicowanym krajem w regionie. Jednocześnie byłem świadomy, iż tylko poprzez naukę języka oraz poznanie lokalnej kultury można próbować zrozumieć bezpośrednio dany kraj, co jest z kolei kluczowe dla sukcesu w działalności gospodarczej.

Stąd też, po pierwszym roku studiów magisterskich wyjechałem do Indonezji na roczne stypendium w ramach indonezyjskiego programu rządowego Darmasiswa. Podczas wyjazdu, głownie poświęciłem się nauce języka indonezyjskiego oraz poznawaniu lokalnej kultury. Miałem także okazję odbyć dwumiesięczne praktyki w Ambasadzie RP w Dżakarcie dzięki czemu uczestniczyłem także w spotkaniach Delegatury Unii Europejskiej oraz w konferencjach międzynarodowych m. in. organizowanych w siedzibie głównej ASEAN.

Przebywanie w międzynarodowym środowisku oraz mierzenie się z nowymi wyzwaniami (w tym związanymi z życiem w tak egzotycznym kraju), niewątpliwie poszerzyło moje horyzonty oraz otworzyło na świat. Dzięki wiedzy i umiejętnościom jakie nabyłem na studiach mogłem nie tylko lepiej wykorzystać szansę jaką dał mi rok w Dżakarcie, ale także łatwiej odnaleźć się w międzynarodowym otoczeniu. Z drugiej strony, dopiero wyjazd na stypendium pozwolił mi zobaczyć wiele zjawisk i procesów o których wcześniej uczyłem się tylko z podręczników.


Andrzej Dudkiewicz

Z przyjemnością informujemy, że Aleksandra Bednarek, studentka II roku MSG, specjalność Biznes międzynarodowy (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) oraz Business Management (Wydział Zarządzania) z powodzeniem przeszła rekrutację w ramach programu STAR i obecnie odbywa staż w firmie Infosys BPO Poland Sp. z o.o. Sukces zawdzięcza między innymi przygotowaniu analizy finansowej firmy Logitech oraz prezentacji wyników tej analizy w języku angielskim.

Źródło: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/infosys-star/

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź